• Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider1
  • Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider2
  • Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider3
  • Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider4
  • Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider5
  • Riotech Afscheiders Olieafscheiders Afvoergoten Vetafscheiders Pompputten Slider6

Welkom bij RIOTECH

RIOTECH levert hoogwaardige producten die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen, zowel voor afscheidings- als afwateringstechniek.

 

Persoonlijke aanvraag

Wij zijn gaarne bereid om in een persoonlijk onderhoud uw aanvraag te bespreken en een vrijblijvend voorstel te doen, passend op uw specifieke situatie.

Septictanks IBA beton

 

Septictanks

Septictanks van beton en kunststof, met een inhoud van 6.000 ltr. (I.B.A. klasse I), conform lozingenbesluiten.

 

Het toiletspoelwater en spoelwater uit de keuken, badkamer ect. van bijv. een huis wordt naar de septic tank afgevoerd. Hierin verblijft het afvalwater voor een bepaalde periode zodat vaste delen kunnen bezinken / verteren.

Na deze verblijfstijd wordt het spoelwater geloosd op het oppervlakte water, daar waar geen oppervlakte water aanwezig is, wordt in overleg op het oppervlaktewater / HW of gemengd stelsel of in de bodem geloosd.

 

In een septic tank zijn ruwweg drie delen, met een verhouding 2:1:1 In deze kamers worden bezinkbare en drijvende stoffen afgescheiden. De vaste materie verteert langzaam in een anaëroob proces, er blijft altijd een residu achter, welke met enige regelmaat moet worden verwijderd.

 

Voor tijdelijke bouwplaatsen, evenementen of voor plaatsing achter een reeds bestaande put hebben wij ook septic tanks met een inhoud van 1000, 1500, 2000 en 3000 liter.

Septictanks IBA kunststof

 

IBA klasse II, III a en b

In Nederland zullen naar verwachting zo'n 40.000 percelen niet op de riolering aangesloten worden en dus voorzien worden van een systeem voor de individuele behandeling van afvalwater. In de Wet Milieubeheer staat dat een gemeente verplicht is (de zogenaamde zorgplicht) al het afvalwater in te zamelen dat binnen haar grenzen vrijkomt, tenzij dit niet doelmatig geacht wordt.

De doelmatigheid is een subjectief begrip dat door elke provincie bepaald wordt. In grote lijnen komt het er meestal op neer dat als de kosten van aansluiting op de riolering van een of meerdere percelen hoger is dan een bepaald drempelbedrag de gemeente niet verplicht is om riolering aan te leggen. De gemeente kan dan bij de provincie ontheffing van haar zorgplicht aanvragen.

Dit betekent dat de eigenaar van een perceel verplicht is het afvalwater ter plaatse te zuiveren conform de geldende lozingenbesluiten.

 

Alle percelen die niet aangesloten zijn op de riolering, zijn sinds 1 januari 2005 verplicht om een werkende voorziening te hebben voor de verwerking van het afvalwater. Op veel plaatsen wordt dit door gemeente en waterschap komende jaren ingevuld.

 

Er zijn vier klassen IBA's: klasse 1 is de septictank, de klasse 2, 3A en 3B moeten voldoen aan de NEN-EN 12566.

Hierbij verwijdert een klasse 2 IBA met name zwevende stoffen. Een klasse 3A IBA verwijdert ook stikstof, en een klasse 3B IBA verwijdert ook fosfaat.

Septictanks

Contact

Heeft u vragen over onze producten en/of diensten? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

 

RIOTECH

Reedijk 7p
3274 KE Heinenoord